Työt teemalla virtuaalitodellisuus:

Online Sociality in the Age of Technocapitalism and Consumerist Cyborg Identity

Posthumanismissa esiintyminen on esitt√§mist√§, sosiaalisuus on mainontaa ja molempia pohjustaa omasta identiteetist√§√§n unelmoiva itseilmaisu. N√§in muodostuu moderni kyborgi-identiteetti, jonka ajattelusta ja omakuvasta paljon tapahtuu digitaalisissa ymp√§rist√∂iss√§. Essee k√§sittelee internetin v√§litt√§m√§n kanssak√§ymisen sosiaalisuuden ominaisuuksia ja arvoja. Esit√§n, ett√§ sen sijaan ett√§ esiinnymme itse, olemme irtaannuttaneet itsest√§mme sosiaalisia tekij√∂it√§ toimimaan puolestamme. Rakentuessaan teknokapitalistisille alustoille n√§m√§ tekij√§t pohjautuvat […]

The Cybernetic Evolution

Tutkielmassa käsitellään kyborgisaatiota ja internetiä, ihmismielen risteytymistä digitaalisiin välineisiin, post-/transhumanismia. Modernien teknologisten laitteiden aikaansaamaa kyvykkyttä, toisaalta kehityksen luonnottomuutta. Tekstissä pohditaan myös digitalisaation yhteiskunnallisia ja sosiaalisia seurauksia sekä ongelmia.

Tutkielman keskeisimpinä viitteinä mainittakoon Donna Haraway, Katherine N. Hayles ja Manuel Castells.