Työt teemalla digitaalisuus:

The Cybernetic Evolution

Tutkielmassa käsitellään kyborgisaatiota ja internetiä, ihmismielen risteytymistä digitaalisiin välineisiin, post-/transhumanismia. Modernien teknologisten laitteiden aikaansaamaa kyvykkyttä, toisaalta kehityksen luonnottomuutta. Tekstissä pohditaan myös digitalisaation yhteiskunnallisia ja sosiaalisia seurauksia sekä ongelmia.

Tutkielman keskeisimpinä viitteinä mainittakoon Donna Haraway, Katherine N. Hayles ja Manuel Castells.

her notion of beauty

Interaktiivinen yhteisöllinen taideprojekti vuodelta 2011.

Projektin alkuperäinen kuvaus:
”Conceptual, poetic and got-to-be-ugly-drawing type of collaboration project”

”Launched 01-Dec-11 ’her notion of beauty’ is a project not looking for mass interest, but for interesting, versatile and artistic visualizations of my words.”